Pozew o rozwód. Pismo, sąd i co potem?

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód jednakże nie jest to odpowiednie. Specyfika pozwu polega w tym, że mamy do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj interesach. Mówi zatem o osobie, która składa pozew wydaje się to powód i inna strona pozwany. W sytuacji sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy nie zapominać, że rozwód jest możliwy tylko w przypadku gdy nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja po której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego witryny są rodzicami. Zakładając ich wyjasnienie jednakże, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak wykop to najbardziej może zostać orzeczony za pośrednictwem sąd.

Pozew o rozwód składany wydaje się do sądu okręgowego prawidłowego miejscowo dla ostatniego obszaru zamieszkania małżonków. W tzw. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Zazwyczaj jest to postulat zadania małżeństwa z orzekaniem na temat winie bądź tego bez orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze związek małżeński zostało zawarte. Piszemy jakie jest nasze stanowisko na temat władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Po dalszej kolejności to żądanie zasądzenia kosztów sądowych na naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem ich dokładnych adresów. Sporządzamy pozbawiające sił i energii uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze witryny sądu. Wskazujemy wszystkie dane i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *